gai tôn thất phạm

  1. C

    bé sinh viên sinh phạm kẹt tiền, đi ít bữa

    Lần này giới thiệu cho anh em 1 bé sinh viên nha. Mà với sinh viên thì hiểu rồi, rất tình cảm và vui vẻ, ngoại trừ các trò biến thái như đâm đít, bắn lên mặt lên miệng hay là some, tuyệt đối không! Còn lại các vấn đề về tình cảm, tâm sự, mơn trớn làm tình rất thoải mái vui vẻ. Nhận xét về...