bi c hai phong

  1. ketamine

    300k Mai Anh 3275 - Chống bão trong đất liền

    Nghe tin dự báo thời tiết từ 2 hôm trước mà vẫn run lập cập , tuổi cao sức yếu lại đêm hôm một mình nên hơi lo :( Tối nghe gió rít mà choáng , tự nhiên thấy tiếng gõ cửa . Mở ra thì có một cháu gõ cửa nhầm nhà . Thôi thì lôi vào chống bão tạm , chứ liêm sỉ gì tầm này nữa :oops: Thông tin về cháu...